Kayıt Evrakları

1. Öğrenci Belgesi
2. Veli (Aile reisi) İzin Belgesi (Kesin kayıt aşamasında Yurt Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecektir.)
3. Nüfus Cüzdan Örneği ve Fotokopisi
4. İkametgâh Belgesi
5. Sağlık Raporu
6. Adli Sicil Kaydı
7. Fotoğraf 3 adet